PURE PAW PAW 萬用軟膏(士多啤梨味) 25G

品 牌︰ Pure Paw Paw
型 號︰ PPSS003
商品檢視: 850

收藏     比較

全天然木瓜樹提取物、蜂蠟、澳洲堅果和木瓜蛋白酶

不含人工香精、石化劑,對人體無害,男女老幼都適用

適用於身體任何乾燥部位、濕疹、擦傷、皮膚發炎、紅腫、燙傷、燒傷等等都適合

                           澳洲製造 居家必備的萬用軟膏

【主要用途】

- 燙傷,曬傷,受傷後腫痛

- 刺,肉刺,癬,甲溝炎等症

- 尿布疹

- 暫時緩解皮炎及濕疹的症狀

- 局部使用可暫時緩解痔瘡的不適

- 膿腫,擦傷,瘀傷及燒傷等

- 皮膚發炎,割傷及囊腫

- 手部及腳部的乾裂及乾燥

- 皮疹,痱子,蟲咬

- 蚊子叮咬,開放的傷口,粉刺

 

 

 

 

網上商店系統網頁設計由 actlog.net 提供
網上商店系統 網頁設計